Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

Teppe Historikk

Ingen kjenner med sikkerhet hvor og når tradisjonen med knytting av tepper oppsto, men en antar at tepper var i vanlig bruk allerede 2-3000 år f.k.r  Både egyptiske veggmalerier i Assyria og Babylon viser tepper.
Asia er det kontinentet som var tidligst ute med store kulturer i menneskets historie, og at teppene stammer fra Asia er forskerne uten forbehold enige om.
Eufrat-deltaets urinnvånere, Summerne var også et høyt utviklet folk med en høystående kultur som viser oppfinnsomhet og dyktighet. Fra et teppehisotisk synspunkt er deres mosaikkarbeidere interessante. Men om de var Summerne som fant på å etterligne mosaikk ved ghelp av ullgarn, vet vi ingen ting om.
Helhetsinntrykket er overveldende. Men kan ikke unngå å trekke slutninger om at det dreier seg om et persisk teppe, og at det må ha ligget en lang utviklingsperiode forut for et så avansert håndverk. Fordi teppevingens kunst ingen andre steder har nådd slike høyder som i Persia, ville det vært gledelig om fremtidige funn ga bevis for at verdens første teppe kom herfra.

Det skulle gå lenge før Europa oppdaget de håndknyttede teppene, selv om de er nevnt i vår kongesga og av Marco Polo.
Det tepper som beviselig er fra 1400 og 1500 tallet og som finnes i forskjellige museers eie, er av meget høy klasse, og det må antas at det har gått en lang utviklingsperiode for disse.

 

 

 

 

 

 

Det var så sent som i 15 århundre at en større import fra orienten startet. Mange av disse teppene ble spredd utover Europa via handelshus i Venezia og Genova. På den tiden var det fyrster og andrerike, som betraktet tepper som noe spennende pent og kostbart. I denne perioden dvs. 15 og 16 århundre opplevde den persiske teppeknust en veldig oppblomstring. Glimrende verksteder arbeidet for orientens herskere og frembrakte de skjønneste kunstverk som noensinne er skapt. Det er fra denne tiden de berømte teppene stammer, som vi i dag beundrer i museer verden over.
Opp til det 17 århundre betydde orientalske tepper i Vesten Tyrkiske tepper, men fra da av begynte persiske tepper å nå Europa. Inntil sent i det 17 århundre ble orientalske tepper i Europa regnet for å værefor verdifulle til å legge på gulvet.

Det var først i det 19. århundre at persiske tepper ble gjenoppdaget. Det var ikke hoffets praktfulle tepper, mentepper fra persiske byte, landsbyer og nomadestammer. De var fine og fargerike nok til å interessere den nye velstående middelklassen i Vesten. I vår århundre dominerer fortsatt disse teppene markedet i vår del av verden.

 

 
 

 

Pazyryk

Sammen med Ardebil-teppet og noen få andre eksempler, er Pazyryk-teppet (øverste bilde) teppeverdenens superkjendis. Det ble funnet i Altai-distriktet i Sibir, i en igjenfrosset skytisk høvdinggrav. Det er ca. 2 x 2 meter. Hva er så spesielt med det? For det første er graven og gjenstandene i den datert til 400 år f.Kr. Bare det at et tekstilprodukt har holdt seg så lenge, er en sensasjon, men det kommer av at vann har lekket inn i graven, og holdt innholdet i konstant permafrost i 2400 år. Men ved undersøkelse viste det seg at teppet var knyttet på samme måte som tepper knyttes i dag. Det førte til at man måtte totalt revurdere det man trodde om hvor gammel teppeknyttingens kunst var. Det eksisterer i samlinger i dag fragmenter av tepper som er datert til år 1000 år tidligere, men når man kunne legge 1400 år til det tidsspennet, ga et nytt perspektiv. Tidligere regnet man med at teppet stammet fra områder nærmere Iran eller Kaukasus.

Teppet oppbevares i dag i Eremitasjen i St. Petersburg, og tas meget sjelden frem for utstilling.