Persias Historie

Historien til Iran (Persia) dekker tusenvis av år, fra kongedømmet Elam til dagens islamske republikk Iran. Den antikke nasjonen Iran var historisk kjent i vesten som Persia inntil 21. mars 1935. Navnet ble brukt i vest på grunn av det greske navnet for Iran, Persis. Persia blir brukt for å beskrive nasjonen Iran, dets folk eller dets antikke imperier. Perserne kalte landet sitt for Iran/Iranshahr siden sasanidenes tid.


Navnet Persia kommer fra en region sør i Iran, kalt Fars eller Pars på persisk. Persis er den helleniserte formen for Pars, som var bakgrunnen for at europeiske nasjoner kalte det Persia. Denne regionen var kjernen for det opprinnelige persiske imperiet. Vesten henviste til staten som Persia inntil 21. mars 1935 da Reza Shah Pahlavi formelt ba det internasjonale samfunnet kalle landet ved dets innfødte navn, Iran, som betyr ariernes land.
Persia var en gang en supermakt, et betydelig imperium, men har med jevne mellomrom blitt overkjørt av invasjoner og har fått sitt territorium endret opp gjennom århundrene. På grunn av invasjoner av makedonere, arabere, seldsjukk-tyrkere, mongoler og andre, og på grunn av at det ofte har blitt viklet inn i affærene til større makter, har Persia alltid revurdert sin nasjonale identitet og har utviklet en spesiell politisk og kulturell enhet...Les mer på Wikipedia.

 

 

Iran

Iran er et land i midtøsten og det grenser til Pakistan og Afghanistan i øst, Turkmenistan, Aserbajdsjan og Armenia i nord og Tyrkia og Irak i vest. Iran har kystlinje langs Persiagulfen og Omansjøen.


Iran feirer nyttår, Norouz, 20-21. mars.
Landet er en høyslette med ørkener og stepper, omgitt av fjell. Iran har et tørt klima med varme somrer og kjølige vintrer.
Jordbruk med kunstig vanning er den viktigste næringsveien. Det dyrkes både hvete, ris, bygg, sukkerroer og sukkerrør. Husdyrholdet er viktig. Spesielt sauer, geiter, og storfe. Iran har også en allsidig forbruksvareindustri. Iran har en meget gammel kunsthåndverkstradisjon, og er meget berømt for sine tepper. Oljekildene er landets økonomiske ryggrad, og oljen utgjør mesteparten, 80%, av landets eksportverdi. Deres største handelspartnere er Kina, Tyskland, Sør-Korea, Japan, Russland, Frankrike og Italia. Inntil 1979 var USA landets viktigste handelspartner.
Iran regnes som en regional stormakt i Midtøsten og innehar en viktig rolle i verdens energibehov og verdensøkonomien på grunn av deres store reserver av olje og naturgass. Landets størrelse og geostrategiske posisjon er også viktige faktorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kyros' Sylinder (verdens første dokument om menneskerettigheter)

I 539 f. kr. erobret Kyros den store, det gamle Persias første konge, byen Babylon. Men det var hans neste handlinger som markerte et stort fremskritt for mennesket. Han friga slavene, erklærte at alle hadde rett til å velge sin egen religion, og etablerte rasemessig likhet. Disse og andre bestemmelser ble notert på akkadisk språk med kileskrift på en lærbakt sylinder.

Dette gamle dokument, som i dag er kjent som Kyros' sylinder, er nå blitt anerkjent som værende verdens første dokument om menneskerettigheter. Det ha blitt oversatt til alle seks av FNs offisielle språk, og dets bestemmelser stemmer overens med de første fire artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter.

Ideen om menneskerettigheter spredte seg raskt fra Babylon til India, Hellas og omsider til Roma. Det oppstod begrepet «naturlig lov» etter som man observerte at folk hadde en tendens til å følge visse uskrevne regler i livet, og den romerske lov var basert på rasjonelle ideer som kunne utledes av altings natur.

Dokumenter som forsvarer individuelle rettigheter – så som Magna Charta (1215), Rettighetspetisjonen (1628), USAs forfatning (1787), Erklæringen om menneskerettigheter i Frankrike (1789), og USAs Bill of Rights (1791) – er skrevne forløpere til mange av nåtidens dokumenter om menneskerettigheter...Les mer på United for Human Rights.